Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Đại học Kinh tế Đà Nẵng là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, nằm tại thành phố Đà Nẵng – một trung tâm kinh tế và du lịch quan trọng của cả nước. Với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, […]

Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng Đọc thêm »