Thương hiệu Sun Grand City của tập đoàn Sun Group

Trải dọc theo đất nước Việt Nam, tập đoàn Sun Group đã đầu tư theo 4 phân khúc chính là cơ sở hạ tầng, vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp. Thương hiệu Sun Grand City được tập đoàn Sun Group lựa chọn là phân khúc bất động sản cao cấp.

Thương hiệu Sun Grand City của tập đoàn Sun Group Đọc thêm »