Chính sách bán hàng Shophouse Gateway tháng 10.2021

Cập nhật chính sách bán hàng Shophouse Gateway thuộc Khu đô thị Sun Grand City New An Thới tháng 10/2021: Phương thức thanh toán 1.1 Phương thức thanh toán tiến độ, không vay Ngân hàng: Trong năm 2021: thanh toán 30% giá bán Ngày 25/4/2022: thanh toán 40% giá bán Ngày 25/6/2022: thanh toán 30% […]

Chính sách bán hàng Shophouse Gateway tháng 10.2021 Read More »