Chính sách bán hàng căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tháng 2/2021

Chính sách vay vốn căn hộ Sun Grand City Hillside Residence

1.1 Tiến độ thanh toán tại Hợp đồng Vay Vốn dành cho khách hàng đặt mua căn hộ Sun Grand City Hillside Residence

Tiến độ thanh toán tại Hợp đồng Vay Vốn
Tiến độ thanh toán tại Hợp đồng Vay Vốn

1.2. Thời hạn vay và lãi suất Hợp đồng Vay Vốn

 • Thời hạn vay: 18 tháng kể từ thời điểm ký Hợp Đồng Vay Vốn
 • Lãi suất áp dụng: 4%/năm
  • Trường hợp Khách Hàng mua Căn Hộ: Thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn, lãi suất áp dụng 0%
  • Trường hợp Khách Hàng không mua Căn Hộ: Lãi suất áp dụng 4%/năm

Khách hàng nhận lại tiền gốc, lãi tại thời điểm hết thời hạn vay quy định tại HĐVV


Chính sách bán hàng căn hộ Sun Grand City Hillside Residence

Các phương án thanh toán và chính sách hỗ trợ lãi suất. Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 phương án thanh toán tại HDVV/HDMB

Phương án 1: Khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất

Tiến độ thanh toán:

Lịch thanh toán Căn hộ Sun Grand City Hillside Residence
Lịch thanh toán Căn hộ Sun Grand City Hillside Residence

Phương án 2: Khách hàng sử dụng gói hỗ trợ lãi suất

Tiến độ thanh toán:

Phương thức thanh toán theo phương án vay
Phương thức thanh toán theo phương án vay

(**) Chủ Đầu Tư chỉ HTLS trong thời ian HTLS nêu trên đối với các Khách Hàng đáp ứng đủ điều kiện và các thủ tục vay vốn theo quy định của Ngân Hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định tại thời điểm bán hàng (*) Trường hợp Khách Hàng không vay đến 70% giá bán Căn Hộ gồm thuế GTGT, Khách Hàng giải ngân bổ sung vốn tự có để đủ số tiền phải thanh toán theo tiến độ trên

Chính sách hỗ trợ lãi suất

 • Ngân hàng cho vay: Ngân hàng theo chỉ định của CĐT
 • Thời gian vay: Tối thiểu 5 năm, tối đa 25 năm
 • Tỉ lệ cho vay Lên tới 70% Giá Bán Căn Hộ (gồm Thuế GTGT) () Chủ đầu tu hỗ trợ lãi suất Lên tới 70% Giá Bán Căn Hộ (gồm Thuế GTGT) ()
 • Thời gian ưu đãi lãi suất tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 30/09/2023
 • Lãi suất vay trong thời gian ưu đãi 0%
 • Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) 24 tháng
 • Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS
 • Lãi suất các tháng sau thời gian HTLS Theo qu định của ngân hàng do CĐT chỉ định tại thời điểm giải ngân

(*): Tỷ lệ cho vay có thể thay đổi sẽ được công bố tại thời điểm ký HĐMB

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm

Trong trường hợp Khách hàng thanh toán sớm 95% Giá Bán Căn Hộ (Áp dụng với trường hợp không muộn hơn các mốc thời gian sau:

 • Thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên (ký HDVV): 02/01/2021 – 27/02/2021
 • Mốc thời gian thanh toán 95% không muộn hơn: 27/02/2021
 • Mức chiết khấu: 14,5%

Hình thức áp dụng: Trừ trực tiếp vào Giá Bán Căn Hộ gồm thuế GTGT và KPBT
Không áp dụng trường hợp sử dụng hỗ trợ lãi suất

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Điều kiện áp dụng (đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây )

 1. Khách hàng là Chủ sở hữu BĐS khác tại các dự án của Sun Group (sở hữu dưới hình thức HĐMB, Giấy Chứng Nhận/Sổ đỏ gồm cá nhân/công ty/hoặc đại điện Pháp luật của công ty) (“Chủ sở hữu”) Áp dụng cho ”Chủ Sở Hữu” và vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu
 2. Cá nhân: có hộ khẩu tại Tỉnh Kiên Giang
 3. Cá nhân là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021
 4. Doanh nghiệp có giấy chứng nhận ĐKKD trụ sở chính tại Phú Quốc và được cấp trước ngày 02/01/2021

Chính sách ưu đãi

Áp dụng 1 trong các ưu đãi sau:

 1. Chiết khấu ngay 0,5% trên Giá Bán Căn Hộ gồm thuế GTGT & KPBT tại thời điểm ký HĐMB (cho căn hộ thứ 2 trở đi nếu KH mua 2 Căn Hộ trở lên tại dự án/hoặc cho căn hộ thứ 1 trở lên nếu đáp ứng đủ ĐK 2, 3,4 )
 2. Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Căn Hộ gồm thuế GTGT & KPBT tại thời điểm ký HĐMB (cho căn thứ 1 trở lên nếu KH đã đang là Chủ sở hữu tại các dự án khác của Sun Group)

Chính sách ưu đãi về gói dịch vụ quản lý

 • GÓI DỊCH VỤ: Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý Căn Hộ
 • MÔ TẢ: Dịch Vụ Quản Lý Căn Hộ (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (**)
 • THỜI GIAN SỬ DỤNG: 02 năm (tính từ ngà nhận Bàn giao Căn Hộ)

(**): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng , trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Căn Hộ, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

Xem thêm: Sun Grand City Hillside Residence

Rate this post
Gọi ngay
Gọi ngay
Scroll to Top