“Bắt trọn” sóng đầu tư từ sự kiện giới thiệu quần thể thương mại tại Nam Phú Quốc

Ngày 19/09 vừa qua, đại diện chủ đầu tư tập đoàn Sun Group, giới đầu tư tinh hoa cùng hàng trăm gương mặt tư vấn viên ưu tú đã cùng tề tựu tại Sự kiện giới thiệu Quần thể Thương mại tại Nam Phú Quốc.

“Bắt trọn” sóng đầu tư từ sự kiện giới thiệu quần thể thương mại tại Nam Phú Quốc Read More »