Cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư khu kinh tế tại Phú Quốc

Ngày 24-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đã ký Quyết định số 2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc với các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.

Việc ban hành quy chế phối hợp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan khác và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại khu kinh tế. Qua đó giúp Phú Quốc cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư khu kinh tế nơi đây.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.


Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển hoạt động đầu tư trong Khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước tại khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại khu kinh tế trên một số lĩnh vực chủ yếu như: Quản lý đầu tư; quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp; quản lý lao động; quản lý an ninh trật tự; công tác thanh tra, kiểm tra và một số lĩnh vực khác…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư tại khu kinh tế;

Các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước tại khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm:

Chó Phú Quốc – Một biểu tượng của đảo Ngọc

Nắm bắt giá trị đầu tư với hệ sinh thái của tập đoàn Sun Group

Tiềm năng đầu tư Nam Phú Quốc

Nhà đầu tư mong đợi gì tại Nam Phú Quốc

Show Vortex: Đòn bẩy thúc đẩy tăng giá Shophouse tại Nam Phú Quốc

Rate this post
Gọi ngay
Gọi ngay
Scroll to Top